Aangepaste huisregels 1/9/2016

Onze huisregels zijn per 1 september 2016 aangepast.

Er dient altijd een identiteitsbewijs meegenomen te worden. Hieronder vallen: ID-kaart, rijbewijs, verblijfsvergunning en paspoort. Kopie of foto is NIET geldig. Bankpas, schoolpas, OV-chipkaart is ook niet geldig.

• Agressief gedrag willen we hier niet zien.*
• Vandalisme is taboe.*
• Tegen overmatig drankgebruik wordt opgetreden.*
• Drugs zijn ten strengste verboden.*
• Laat wapens thuis, deze worden direct ingenomen.*
• Geen uitdagend gedrag: anderen lastig vallen, grof taalgebruik, overmatige herrie.
• Uitingen van racisme worden niet getolereerd.
• Ongewenste intimiteiten zijn ongewenst.
• Alcohol/sigaretten verkopen wij alleen aan 18 jaar en ouder.
• Eigen drank is niet toegestaan, glazen en/of flesjes mogen niet mee naar buiten.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het gedrag van vrienden.
• Behandel personeel met respect, zij staan hier voor jou!
• Houdt meubels en materialen heel.
• Medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade.
• Groene Schuur is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke spullen.
• Bezoekers kunnen zonder opgaaf van reden de toegang geweigerd worden.
• Bestuur heeft het recht om de toegang te weigeren voor bezoekers als deze geen geld of munten bij zich hebben.

Toegangsverbod:
• Bij drugs/overmatig drank gebruik, waarbij het personeel van Groene Schuur moet optreden, kan een toegangsverbod van minstens 3 maanden worden opgelegd.**
• Bij agressief gedrag wordt een toegangsverbod van minstens 3 maanden opgelegd.**
• Bij diefstal of betaling met vals geld wordt een toegangsverbod voor onbepaalde tijd opgelegd.**

*Eventuele overdracht aan politie.
**Periode van toegangsverbod zijn richtlijnen, daadwerkelijke periode wordt door het bestuur bepaald.