Huisregels

Er dient altijd een identiteitsbewijs meegenomen te worden. Hieronder vallen: ID-kaart, rijbewijs, verblijfsvergunning en paspoort. Kopie of foto is NIET geldig. Bankpas, schoolpas, OV-chipkaart is ook niet geldig.

 

• Agressief gedrag willen we hier niet zien.*
• Vandalisme is taboe.*
• Tegen overmatig drankgebruik wordt opgetreden.*
Drugs zijn ten strengste verboden.*
• Laat wapens thuis, deze worden direct ingenomen.*
• Geen uitdagend gedrag: anderen lastig vallen, grof taalgebruik, overmatige herrie.
• Uitingen van racisme worden niet getolereerd.
• Ongewenste intimiteiten zijn ongewenst.
• Alcohol/sigaretten verkopen wij alleen aan 18 jaar en ouder.
• Eigen drank is niet toegestaan, glazen en/of flesjes mogen niet mee naar buiten.
• Je bent mede verantwoordelijk voor het gedrag van vrienden.
• Behandel personeel met respect, zij staan hier voor jou!
• Houdt meubels en materialen heel.
• Medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade.
Groene Schuur is niet aansprakelijk voor verlies van persoonlijke spullen.
• Bezoekers kunnen zonder opgaaf van reden de toegang geweigerd worden.
• Bestuur heeft het recht om de toegang te weigeren voor bezoekers als deze geen geld of munten bij zich hebben.

Tijdens activiteiten van Jongeren19NU Lelywolde kunnen er beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden. Een ieder die deze activiteit(en) bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en
geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond.

Toegangsverbod:
• Bij drugs/overmatig drank gebruik,(waarbij het personeel van Groene Schuur moet optreden,) kan een toegangsverbod van minstens 3 maanden worden opgelegd.**
• Bij agressief gedrag wordt een toegangsverbod van minstens 3 maanden opgelegd.**
• Bij diefstal of betaling met vals geld wordt een toegangsverbod voor onbepaalde tijd opgelegd.**

*Eventuele overdracht aan politie.
**Periode van toegangsverbod zijn richtlijnen, daadwerkelijke periode wordt door het bestuur bepaald.
Bestuur van Jongeren19NU Lelywolde heeft altijd het recht om van de huisregels af te wijken indien dit nodig is.

Laatste update: 01/09/2016