Facebook discussie ZoZ

Na een bericht op de Facebookpagina “Zeewolde ontmoet Zeewoldenaren” van een ouder met als gevolg een lange discussie tussen Zeewoldenaren, brengen wij nog één bericht naar buiten hierover.

Groene Schuur schenkt geen alcohol aan minderjarige. Bij entree wordt gecontroleerd op leeftijd en krijgt de bezoeker een bandje als deze 18 jaar of ouder is. Alleen met een bandje is het mogelijk om alcoholhoudende dranken aan te schaffen. De kans dat meerderjarige bezoekers drank kopen voor minderjarige bezoekers is aanwezig. Hier controleren wij steekproefsgewijs op.

Groene Schuur houdt zich aan de alcoholwet en vindt het belangrijk dat de jongeren uit Zeewolde op een veilige manier kunnen uitgaan. Waar wij helaas geen invloed op hebben is het zogenoemde “indrinken”. Bezoekers drinken thuis, op straat of in het bos massaal alcoholhoudende dranken. Als er bij de deur ondervonden wordt dat bezoekers al teveel gedronken hebben, komen deze niet binnen. Vaak is de combinatie van warmte, harde muziek en veel mensen de doorgevende klap om de (buiten Groene Schuur gedronken) alcohol de overhand te laten nemen.

Wij hopen iedereen hiermee geïnformeerd te hebben. Bij vragen kan er gemaild worden naar info@groeneschuur.nl. Als er geen alcohol geschonken wordt op een feest, dan wordt dit duidelijk aangegeven.